Profiel kinderopvangkanaal

Kinderopvangkanaal is een forum voor iedereen die hart heeft voor kinderen en zich daar voor wil inzetten, thuis en in de kinderopvang. Als ouder, professional, ondernemer, bestuurder of politicus.

Kinderopvangkanaal is een forum voor iedereen die zijn kennis over kinderen en de kinderopvang wil vergroten, zodat die kan leren om werkelijk te kiezen voor kinderen.

Kinderopvangkanaal is een kritisch forum dat ten behoeve van kinderen in de kinderopvang onderzoek doet, tegenwicht biedt aan vanzelfsprekendheden en vooroordelen, initiatieven analyseert en machtsverhoudingen aankaart die het welzijn van kinderen belemmeren.

Meer concreet biedt Kinderopvangkanaal:

  • erkennen en herkennen en delen: de ervaringen van ondernemers, managers en medewerkers in de kinderopvang met autoriteiten en belangenpartijen blijven vaak binnenskamers. Kinderopvangkanaal stimuleert openheid en coöperatie en is als open forum een bindende factor.
  • onderzoek: vrije kennisvoorziening in de kinderopvang is beperkt; onderzoek dient vrijwel altijd een belang. Kinderopvangkanaal wil (en doet) onafhankelijk onderzoek over de kinderopvang.
  • kennis: een bekend excuus voor gebrekkige kennistoepassing in de kinderopvang is dat de sector nog ‘jong’ is en er dus onvoldoende kennis is. De benodigde kennis is echter ruimschoots voorhanden, maar blijft onaangeroerd. Kinderopvangkanaal stelt die kennis over kind en kinderopvang beschikbaar, ook voor beleidsmakers.
  • het denken: kritische gesprekken scherpen de geest en houden de kinderopvang vitaal. In openheid praten en schrijven over waar je tegenaan loopt, helpt je reflecteren op je positie en handelen in de kinderopvang. Kinderopvangkanaal stimuleert deelname aan kritische gesprekken over de kinderopvang.
  • tegenmacht: de paradox van de kinderopvang is dat de verplichte stap van welzijnsvoorziening naar marktpartij niet heeft geleid tot vrijheid van handelen, maar tot onmacht (ondernemer) en overmacht (overheid). Wet, regelgeving, controle en toetsing zijn het stadium van zorg voor goede kinderopvang allang gepasseerd en nu een nutteloze druk op de kinderopvang. Kinderopvangkanaal organiseert tegenmacht voor een gezond evenwicht.