Steun betuiging

De inspecties zijn een black box:buitenstaanders weten niet wat daar gebeurt. De inspecteurs kunnen doen en zeggen wat ze willen. Ze geven oordelen die niet kloppen met de feiten (van de praktijk of van de wet), maar een discussie is op voorhand verloren want de inspecteur 'heeft altijd gelijk', zelfs als je zijn/haar ongelijk bewijst. Er zijn heel wat inspecteurs die hun macht misbruiken en houders zelfs chanteren en intimideren.

De GGD maakt eigen regels, verzint eigen argumenten, en deelt 'overtredingen' uit die niet kloppen met de wettelijke eisen. De hoor-wederhoor leidt vrijwel nooit tot aanpassing van het inspectierapport, met als smoes: 'dat is uw mening/beleving'. De GGD censureert de zienswijze waarin de ondernemer zijn eigen visie mag geven op het inspectie-onderzoek.

De inspecteurs houden zich niet aan de eigen werkregels zoals vastgelegd in Beleidsregels Werkwijze voor toezichthouders, zoals: altijd melden voor welk type inspectie ze komen, eerst overleggen met de houder als er een 'tip' of 'klacht' is, altijd een eindgesprek (terugkoppeling) voeren, steevast de kans geven tot herstel van fouten (overleg en overreding) zodat een overtreding kan worden voorkomen.

In het thema-blok: 'Zeg ook eens 'nee' tegen de GGD' op onze site kunt u lezen wat er zoal mis gaat in het toezicht op de kinderopvang.

Wilt u ook dat deze black box van het toezicht open gaat? Betuig dan uw steun aan deze campagne voor betrouwbaar toezicht in de kinderopvang!
Vul hieronder uw email adres en de naam van uw bedrijf (eventueel met vestigingsnaam) in en u bent klaar.

Huidig aantal handtekeningen: 31